Открит бинарен урок по математика в 4д клас РИО Търговище
НАВИГАЦИЯ
АКТУАЛНО
Открит бинарен урок по математика в 4д клас

       На 24.02.2020 г. във Второ СУ „Проф. Никола Маринов“ гр. Търговище се проведе открит урок по математика в IV  клас, с преподаватели Наталия Илиева-старши учител в начален етап и Мариана Неделчева-старши учител по математика, които доказаха, че учителите от това училище умеят да работят в екип, съгласувайки дейностите си, за да осъществят целите си.
       На урока присъстваха начални учители и учители по математика от училищата в Община Търговище, Люба Колева-старши експерт в начален етап и Маргарита Гаджовска-старши експерт по математика в РУО-Търговище, Пламен Иванов- заместник-директор на училището.
Урокът на тема: „Лице на правоъгълник“ бе реализиран като открита практика за плавно адаптиране на четвъртокласниците в пети клас и активира учениците да участват в образователния процес. Четвъртокласниците бяха организирани в 6 екипа. Показаха изработени модели на „килими“ от хартия, покрити с  цветни квадрати в техниката „Паркетиране с геометрична фигура“, което даде добър старт на урока и помогна на децата, сами да открият правилото за намиране на лице на правоъгълник. 
       В часа бяха използвани електронни продукти, създадени в средата на динамичния математически софтуер GeoGebra, с което се онагледи изучаваното учебно съдържание и се даде възможност да се решат много и разнообразни  примери, като по този начин всички ученици успяха да усвоят начина за намиране на лице на правоъгълник. 
       Под умелото ръководство на двете преподавателки всички екипи демонстрираха завидни знания и показаха на присъстващите, че могат да прилагат на практика получените знания, като решават различни по трудност задачи.
       В края на урока, сами построиха различни правоъгълници  с едно и също лице в средата на математическия софтуер GeoGebra.
       Часът допринесе за реализиране  потенциала на всеки ученик и осъществяване на една добра приемственост между начален и прогимназиален етап.
НА ВНИМАНИЕТО НА:
 


2020, Всички права запазени.Политика за защита на личните данни
Открит бинарен урок по математика в 4д клас