От килийното училище до днес РИО Търговище
НАВИГАЦИЯ
АКТУАЛНО
От килийното училище до днес

Преди няколко дни, ние, учениците от VІа клас на Първо СОУ „Свети Седмочисленици”, проведохме открит урок пред учители по български език и литература от Търговище. Присъстваха също нашата директорка г-жа Зафирова и експертът от РИО. Урокът представи различни периоди от историята на образованието.
Всичко започна с посещенията в двата музея – Исторически и училищен. Там ние получихме информация и научихме много интересни факти, необходими за предстоящия урок. Госпожа Даниела Стоянова ни разпредели на три екипа, а във всеки екип ние си разпределихме задачите по темата. Изработихме презентации и различни предмети, с които да покажем характерните особености на обучението през определените периоди.
 Урокът се състоя в кабинет Иван Вазов, който много харесваме. Първи бяха килийните училища, за които научихме, че те са поставили началото на образованието. След това бяха взаимните училища, които ни предоставиха много интересна информация – как са били организирани, как учениците са били обучавани и много други факти. Последният екип ни представи класните училища, каквито всъщност са и съвременните, но ние открихме и много различия.
Научихме много интересни исторически факти, включително и за историята на нашето училище. Толкова се гордеем, че сме наследници на първото светско училище в града ни!
Имаше и въпроси за основните характеристики на всеки период и за новата информация, трябваше да мислим, да сравняваме със съвременното обучение, но ние имаме опит от проведени такива уроци през годината, внимавахме и не бяхме изненадани. Разбира се, трябваше да откриваме и различни думи - домашни, чуждици, архаизми.
При въпроса на госпожата за начина на организиране на урока ни, с изненада установихме, че сме приложили взаимоучителния метод! Ние в екипите взаимно се учехме и подпомагахме – всеки се включи със силните си страни. Да, но после тя обяви, че това е проектнобазиран урок. Всички присъстващи ни поздравиха за работата. Няма значение как се нарича – важното е, че на нас ни беше интересно и забавно!

Велислава, Преслава и Йоскан – ученици от VІа клас на Първо СОУ „Свети Седмочисленици”

НА ВНИМАНИЕТО НА:
 


2020, Всички права запазени.Политика за защита на личните данни
От килийното училище до днес