От 01.12 до 05.12.2014 г. в Институт „Льомоние” /”Institute Lemonnier” в град Каен – Франция РИО Търговище
НАВИГАЦИЯ
АКТУАЛНО
От 01.12 до 05.12.2014 г. в Институт „Льомоние” /”Institute Lemonnier” в град Каен – Франция

 се проведе първа работна среща по проект от Ключова дейност 2 – „Сътрудничество за иновации и обмен на добри практики“, дейност „Стратегически партньорства“, сектор „Училищно образование“от програма Еразъм +  между партньорите от Институт „Льомоние”- Франция, Технически Институт „ Г. В. Пентасуглия” /IIS "GB Pentasuglia" в град Матера  – Италия и ПТГ „Цар Симеон Велики” – гр. Търговище. На срещата присъстваха тричленни екипи, състоящи се от директорите на  учебните заведения, учители по професионална подготовка и учители по английски език.
Проектът, в който трите учебни заведения участават е уникален по същността, обхвата и мащабите си. В продължение на 36 месеца учениците ще разработват различни системи и ще доразвиват техническите параметри на електромобил Renault Zoe,  произведен през ноември 2014 г. Проектът е високо оценен от Европейската Комисия и се нарежда сред първите пет проекти одобрени от комисията за Франция.
 На срещата бяха уточнени датите на работнитие посещения на групи, състоящи се от 15 ученици и 3 учители до края на 2015 г. :
23 – 27.02. 2015 г. в гр. Каен, Франция;
26 – 31.03.2015 г. в гр. Матера, Италия;
 05 – 09.10.2015 в гр. Търговище.
Взе се решение да се създаде страница на проекта в международната платформа E-twinning / E-space озаглавена “E-Day Car – Sustainable Mobility and Culture, за да припомня отново на ученици, учители и родители за знаменателния ден на Дебаркирането на Съюзническите сили по време на Втората световна война на Нормандския бряг, недалеч от Каен .
 Участниците в проекта са убедени, че както преди 70 години с D-Day  настъпва по-добър ден в човешката история, така и E-Day Car ще донесе на човечеството новия ден на чистите, опазващи природата автомобили.
НА ВНИМАНИЕТО НА:
 


2020, Всички права запазени.Политика за защита на личните данни
От 01.12 до 05.12.2014 г. в Институт „Льомоние” /”Institute Lemonnier” в град Каен – Франция