Организиране на НВО през учебната 2013/2014 година РИО Търговище
НАВИГАЦИЯ
АКТУАЛНО
Организиране на НВО през учебната 2013/2014 година


Заповед за утвърждаване на Изисквания за провеждане на НВО на учениците от ІV клас, VІІ  клас и  VІІІ  клас интензивно изучаване на чужд език през учебната 2013/2014 година

Заповед за изменение на Заповед за утвърждаване на Изисквания за провеждане на НВО на учениците от ІV клас, VІІ клас  и  VІІІ  клас интензивно изучаване на чужд език през учебната 2013/2014 година

Приложение №1 -  ИЗИСКВАНИЯ за организиране на НВО 4 клас

Приложение №2  - ИЗИСКВАНИЯ за организиране на НВО 7 клас 

Приложение №3  - ИЗИСКВАНИЯ за организиране на НВО 8 клас с интензивно изучаване на чужд език

Приложение №4  - Номенклатура СОП

Приложение №5  - Инструктаж за учители консултанти на ученици със СОП 

НА ВНИМАНИЕТО НА:
 


2020, Всички права запазени.Политика за защита на личните данни
Организиране на НВО през учебната 2013/2014 година