„Опознай миналото, за да разбереш настоящето!“ РИО Търговище
НАВИГАЦИЯ
АКТУАЛНО
„Опознай миналото, за да разбереш настоящето!“

Катедра „Етнология“ към Философско-исторически факултет наПловдивския университет, със съдействието на Регионален инспекторат по образованието – Пловдив, обявява конкурс за ученици от 12 клас с изявени интереси в областта на краезнанието, литературата, историята, етнографията, туризма и културното наследство на тема: „Опознай миналото, за да разбереш настоящето!“
Настоящият конкурс поощрява интересите към българското културно наследство и си поставя за задача да стимулира творческия и изследователски дух на младите хора. Конкурсът „Опознай миналото, за да разбереш настоящето!“ има за цел да допринесе за съхраняване на националната ни идентичност в пъстрото семейство на европейските народи, както и да предложи път за връзка между поколенията.
Конкурсът дава възможност на младите хора да изследват самостоятелно някои важни елементи на културата и културното наследство, като се опитат да потърсят връзките между миналото и настоящето. Чрез своите проучвания участниците ще имат възможност да общуват с носителите на културната памет, да потърсят отговори на някои любопитни въпроси, свързани с миналото на техните родители и близки.
Организаторите на конкурса дават възможност на участващите за избор между провеждане на самостоятелно проучване или подготовка на есе по зададена тема.
I. Самостоятелно проучване(избор между следните теми):
1. Празници, храна и обреди в българската култура в миналото и днес
2. Местата за (любовни) срещи в миналото и днес
Регламент:
- Изготвяне на въпросник по избраната тема (вж. упътване към конкурса);
- Провеждане на разговори с различни информатори (без ограничения в броя, възрастта и т.н.);
- Представяне и анализ на събрания теренен материал (от2 до 4 стандартни страници);
- Аудиофайловете (приложени към материалите за конкурса).

II. Разработване на есе на тема
Чуждите празници в българската съвременност – необходимост, подражание или…
(от 1 до 4 стандартни страници)

Участниците в конкурса могат получат повече информация на адрес www.logos.uni-plovdiv.net и да бъдат консултирани лично от преподавателите в катедра „Етнология“ на Философско-историческия факултет (Пловдив, ул. Костаки Пеев 21, ет. 4).
Материалите се изпращат не по-късно от 31 януари 2016 г. на следния адрес: pu-konkurs@uni-plovdiv.net

Журито на конкурса предвижда следните награди:
- Участниците в конкурса, получили отлични оценки, имат възможност да запишат бакалавърска програма Етнологиявъв Философско-историческия факултет на Пловдивския университет през учебната 2016/2017 г. без полагане на кандидатстудентски изпит ;
- За останалите участници в конкурса журито предвижда поощрителни награди.

Желаем успех и творческо вдъхновение на всички кандидати!

Катедра „Етнология“

 

НА ВНИМАНИЕТО НА:
 


2020, Всички права запазени.Политика за защита на личните данни
„Опознай миналото, за да разбереш настоящето!“