left-shadow
Обучения на педагогически специалисти по проект „Образование за утрешния ден“ РИО Търговище

down-shadow
  РУО - Търговище
  РУО - Търговище
  РУО - Търговище
  РУО - Търговище

Обучения на педагогически специалисти по проект „Образование за утрешния ден“

              На 7 и 8 ноември 2020 г. се проведоха първите две обучения по дейност 3.2. с възложител РУО – Търговище по проект BG05М2ОР001-2.012-0001 „Образование за утрешния ден“. В гр. Велико Търново общо 12 педагогически специалисти от ПГТЛП гр. Омуртаг преминаха обучение на тема „Облак технологиите за ефективна комуникация в училище“. Те се запознаха с възможностите за обучение в електронна среда, които предоставя виртуалната класна стая на Microsoft Teams.

По същото време в с. Арбанаси 16 учители от Детска градина №1 „Радост“ гр. Омуртаг бяха обучени на тема „Високотехнологични педагогически средства за учебен процес и използване на онлайн образователно съдържание - свободни образователни ресурси (библиотеки, справочници и музеи)“. Програмата включва основни принципи за работа с таблети и създаване на дигитални ресурси, които са предназначени за деца в предучилищна възраст.

В резултат на обученията по дейност 3.2. всеки учител придобива компетентност да включва в обучението по своя учебен предмет дейности с учениците, които да развиват техните дигитални компетентности в контекста на изучаваното учебно съдържание по съответния учебен предмет.

              Проект BG05М2ОР001-2.012-0001 „Образование за утрешния ден“ се финансира от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020 г.

down-shadow
down-shadow 

  РУО - Търговище
  РУО - Търговище
  РУО - Търговище
  РУО - Търговище
  РУО - Търговище
down-shadow2
2020, Всички права запазени.Политика за защита на личните данни
Обучения на педагогически специалисти по проект „Образование за утрешния ден“
right-shadow