ОБУЧЕНИЕ  ВЪВ ВТОРО НАЧАЛНО УЧИЛИЩЕ „ВАСИЛ ЛЕВСКИ“ – ГР. ОМУРТАГ РИО Търговище
НАВИГАЦИЯ
АКТУАЛНО
ОБУЧЕНИЕ ВЪВ ВТОРО НАЧАЛНО УЧИЛИЩЕ „ВАСИЛ ЛЕВСКИ“ – ГР. ОМУРТАГ

На 20 – 21 юни 2014 год. се проведе обучение на учители от ІІ НУ „Васил Левски“ – гр. Омуртаг, ОУ „Георги Бенковски“ – с. Беломорци и ОУ „Христо Ботев“ – с. Камбурово за работа с родители на тема: „Партньорството между училище и семейство – фактор за успешна социализация и взаимодействие“, с обучител госпожица Нели Николова. Обучението се осъществи на хижа „Соколите“ – гр. Търговище и е дейност № 1 по проект „Програма намаляване на отпадането на ромските ученици от училище – Всеки ученик може да бъде отличник“ на Център за междуетнически диалог и толерантност „Амалипе“ – гр. Велико Търново. Работата по групи и интерактивните дейности обогатиха  уменията на учителите за работа с родители. Обучението ще подпомогне училището за по-тясно взаимодействие с родителската общност и решаване на проблемите, свързани с отпадането на учениците от училище.

 

НА ВНИМАНИЕТО НА:
 


2020, Всички права запазени.Политика за защита на личните данни
ОБУЧЕНИЕ ВЪВ ВТОРО НАЧАЛНО УЧИЛИЩЕ „ВАСИЛ ЛЕВСКИ“ – ГР. ОМУРТАГ