Обучение в СОУ – Антоново РИО Търговище
НАВИГАЦИЯ
АКТУАЛНО
Обучение в СОУ – Антоново

На 30.06.2015 г. в СОУ „Св.Св. Кирил и Методий” – гр. Антоново се проведе обучение на педагогическият колектив на тема „Въведение в Резилианс – как да помогнем на децата да се справят с проблеми”. Обучението бе водено от психолозите г-жа Живка Терзиева и г-жа Валерия Христова които работят към сдружение „Асоциация НАЯ”.

Директор: Мария Михайлова


НА ВНИМАНИЕТО НА:
Да направим училището
привлекателно!


Подобряване на качеството на образованието в средните училища чрез въвеждане на целодневна организация на учебния процес.


2019, Всички права запазени.Политика за защита на личните данни
Обучение в СОУ – Антоново