Обучение в гр.Трявна на 15 и 16 февруари 2020 г.  на тема РИО Търговище
НАВИГАЦИЯ
АКТУАЛНО
Обучение в гр.Трявна на 15 и 16 февруари 2020 г. на тема "Съвременни методи за оценяване на знанията, уменията и учебните резултати на учениците"

            24 преподаватели от ПГСС "Н.Пушкаров", гр. Попово участваха в проект "Квалификация за професионално развитие на педагогическите специалисти", финансиран от ОП "Наука и образование за интелигентен растеж" 2014-2020, съфинансиран от ЕС чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове. Обучението се проведе в гр.Трявна на 15 и 16 февруари 2020 г. и беше на тема "Съвременни методи за оценяване на знанията, уменията и учебните резултати на учениците".
 
инж.агр.ТЕМЕНУГА ТОДОРОВА
Директор на ПГСС „Н.Пушкаров” град Попово
НА ВНИМАНИЕТО НА:
 


2020, Всички права запазени.Политика за защита на личните данни
Обучение в гр.Трявна на 15 и 16 февруари 2020 г. на тема "Съвременни методи за оценяване на знанията, уменията и учебните резултати на учениците"