Обучение по проект РИО Търговище
НАВИГАЦИЯ
АКТУАЛНО
Обучение по проект "Квалификация за професионално развитие на педагогическите специалисти"

       Поредното обучение от втората кампания по Дейност 1 по проект BG05M2OP001-2.010-0001 „Квалификация за професионално развитие на педагогическите специалисти", финансиран по ОП НОИР 2014 - 2020 г. се проведе в К.К. Албена в периода 08.08 - 10.08.2019 г. В него участваха 24 педагогически специалисти от СУ „Кирил и Методий”, гр. Антоново и ОУ „Д-р Петър Берон”, с. Плъстина, община Омуртаг. Обучението е от тематично направление „Позитивна училищна среда” на тема „Киберсигурност, дигитално гражданство за учители и превенция на рисковете за децата в мрежата”. Формата на обучителната програма е частично присъствена и включва 48 академични часа обучение, от които 24 присъствени и 24 дистанционни. 
      Целта на обучението е разширяване на хоризонтите чрез придобиване на умения и знания за дигиталната сигурност, дигиталното гражданство и използването им в учебния процес. С придобитите знания участниците в курса ще могат да работят със специализиран софтуер, да отговарят на предизвикателствата за сигурността в мрежата и значително да повишат самочувствието си при работа с бъдещи технологии.
      Участниците в обучението ще получат удостоверения с 3 кредита.
 
НА ВНИМАНИЕТО НА:
 


2020, Всички права запазени.Политика за защита на личните данни
Обучение по проект "Квалификация за професионално развитие на педагогическите специалисти"