left-shadow
Обучение по проект РИО Търговище

down-shadow
  РУО - Търговище
  РУО - Търговище
  РУО - Търговище
  РУО - Търговище

Обучение по проект "Квалификация за професионално развитие на педагогическите специалисти"

         В периода 15 – 17.07.2019 г. в гр. Приморско се проведе обучение от втората кампания по Дейност 1 по проект BG05M2OP001-2.010-0001 „Квалификация за професионално развитие на педагогическите специалисти", финансиран по ОП НОИР 2014 - 2020 г. на педагогически специалисти, работещи в Трето основно училище „П. Р. Славейков”, гр. Търговище и Основно училище „Хр. Ботев”, с. Камбурово, област Търговище. Темата на обучението беше „Киберсигурност, дигитално гражданство за учители и превенция на рисковете за децата в мрежата”. Обучението е проведено от преподаватели на „Орак – инжинеринг” ЕООД, гр. Пловдив. Формата на обучението е частично присъствена, с продължителност 48 академични часа, от които 24 присъствени и 24 дистанционни, като участниците ще получат удостоверение с 3 кредита.
down-shadow
down-shadow

календар

 

  РУО - Търговище
  РУО - Търговище
  РУО - Търговище
  РУО - Търговище
  РУО - Търговище
down-shadow2
2021, Всички права запазени.Политика за защита на личните данни
Обучение по проект "Квалификация за професионално развитие на педагогическите специалисти"
right-shadow