left-shadow
ОБУЧЕНИЕ ПО ПРОЕКТ „КВАЛИФИКАЦИЯ ЗА ПРОФЕСИОНАЛНО РАЗВИТИЕ НА ПЕДАГОГИЧЕСКИТЕ СПЕЦИАЛИСТИ РИО Търговище

down-shadow
  РУО - Търговище
  РУО - Търговище
  РУО - Търговище
  РУО - Търговище

ОБУЧЕНИЕ ПО ПРОЕКТ „КВАЛИФИКАЦИЯ ЗА ПРОФЕСИОНАЛНО РАЗВИТИЕ НА ПЕДАГОГИЧЕСКИТЕ СПЕЦИАЛИСТИ" в гр.Хисаря

         Като част от втората кампания по Дейност 1 по проект BG05M2OP001-2.010-0001 „Квалификация за професионално развитие на педагогическите специалисти", финансиран по ОП НОИР 2014 - 2020 г. в периода от 21.06. до 23.06.2019 г. в град Хисаря се проведе обучение тема: „Развитие на компютърни и дигитални компетентности”. В обучението бяха включени 24 участници - директори и педагогически специалисти от образователните институции на територията на област Търговище. Формата на обучителната програма е присъствена и включва 32 академични часа обучение.
         Целта на програмата  е да се разгледат методи за работа с дигитални системи в процеса на обучение и оценяване на резултатите а учениците, както и възможности практически да се приложат техниките за създаване на тестове за проверка за знанията.
 Участниците в обучението ще получат удостоверения с 2 кредита.

down-shadow
down-shadow

календар

 

  РУО - Търговище
  РУО - Търговище
  РУО - Търговище
  РУО - Търговище
  РУО - Търговище
down-shadow2
2021, Всички права запазени.Политика за защита на личните данни
ОБУЧЕНИЕ ПО ПРОЕКТ „КВАЛИФИКАЦИЯ ЗА ПРОФЕСИОНАЛНО РАЗВИТИЕ НА ПЕДАГОГИЧЕСКИТЕ СПЕЦИАЛИСТИ" в гр.Хисаря
right-shadow