left-shadow
Обучение по проект „КПРПС“ РИО Търговище

down-shadow
  РУО - Търговище
  РУО - Търговище
  РУО - Търговище
  РУО - Търговище

Обучение по проект „КПРПС“

        На 7 и 8.08.2020 г. в КК „Чифлик“, община Троян се проведе поредното обучение по проект BG05М20Р001-2.010 „Квалификация за професионално развитие на педагогическите специалисти”, финансиран по ОП НОИР 2014-2020 г. Темата на обучението е „Развитие на компютърни и дигитални компетенции“. В обучението бяха включени педагогически специалисти от детски градини от община Търговище. Формата на обучителната програма е частично присъствена, продължителността на обучението е 32 академични часа и участниците ще получат удостоверение с 2 квалификационни кредита. Обучението се проведе от г-н Борис Михайлов -  обучител на „Орак - инженеринг” ЕООД, гр. Пловдив.
 

down-shadow
down-shadow

календар

 

  РУО - Търговище
  РУО - Търговище
  РУО - Търговище
  РУО - Търговище
  РУО - Търговище
down-shadow2
2021, Всички права запазени.Политика за защита на личните данни
Обучение по проект „КПРПС“
right-shadow