Обучение по проект “Достойнство – Живот без насилие“ във Второ Начално Училище „Васил Левски“ гр. Омуртаг, съвместно с асоциация „Ная“ РИО Търговище
НАВИГАЦИЯ
АКТУАЛНО
Обучение по проект “Достойнство – Живот без насилие“ във Второ Начално Училище „Васил Левски“ гр. Омуртаг, съвместно с асоциация „Ная“

Във  Второ начално училище «Васил Левски» гр. Омуртаг се проведе  среща с родители на ученици, обучаващи се в училището, на тема: «Домашно насилие» по проект «Достойнство - живот без насилие», реализиран от Асоциация «Ная».  На обучението  присъства и господин Витан Витов – старши експерт в Регионалния инспекторат по образование гр. Търговище.
Чрез дейностите обучителите акцентираха върху  понятията «насилие» и «домашно насилие», провокираха участниците към дискутиране и споделяне на усещането за случващите се неща в живота. Родителите дискутираха по казус, споделяха своите разсъждения относно домашното насилие, своя  опит от житейски ситуации, попълниха анкета.
Обучението  донесе удовлетворение за обучители и участници и показа, че училището е място за ефективно взаимодействие между различни организации и институции, работещи за успешното преодоляване на агресията и насилието.

Татяна Петрова- директор

НА ВНИМАНИЕТО НА:
 


2020, Всички права запазени.Политика за защита на личните данни
Обучение по проект “Достойнство – Живот без насилие“ във Второ Начално Училище „Васил Левски“ гр. Омуртаг, съвместно с асоциация „Ная“