Обмяна на добри практики във връзка с изучаването на китайски език РИО Търговище
НАВИГАЦИЯ
АКТУАЛНО
Обмяна на добри практики във връзка с изучаването на китайски език

На 03.11.2015г. в град Русе се проведе среща на IОУ „Христо Ботев“ град Търговище, IIСОУ „Проф. Никола Маринов“ и СОУ „Васил Левски“ град  Русе – домакин на инициативата. Тя бе посветена на обмяна на добри практики, които да подпомогнат ефективното изучаване на китайски език в двете търговищки училища. Те пожелаха да споделят дългогодишния опит на русенци в тази област.
СОУ „Васил Левски“ гр. Русе е едно от най-успешните училища в България, в които се изучава екзотичният език. Представители на I ОУ „Христо Ботев“ - Търговище бяха Наталия Жечева /пом.-директор АД/ и Петя Панайотова /преводач по проекта/,а  на II СОУ „Проф. Никола Маринов“ – Даниела Стойнова /пом.-директор/, както и Румен Новаков /председател на Сдружение „Приятели на Китай“/. На срещата присъстваха и г-ца Линян Мън и г-ца Уейоу Лио – новата представителка на Изтока в града ни.
Както гостите, така и домакините оцениха визитата като изключително полезна и от голямо значение за бъдещи съвместни инициативи на трите учебни заведения. Удовлетворението от новосъздадените професионални контакти и приятелства подсказва, че следващи срещи ще се състоят и че най-доброто от екипната работа предстои!
Галина Станчева – главен учител по БЕЛНА ВНИМАНИЕТО НА:
 


2020, Всички права запазени.Политика за защита на личните данни
Обмяна на добри практики във връзка с изучаването на китайски език