Обмяна на добри практики в Четвърто основно училище “Иван Вазов” РИО Търговище
НАВИГАЦИЯ
АКТУАЛНО
Обмяна на добри практики в Четвърто основно училище “Иван Вазов”

С цел плавното адаптиране от начален етап в пети клас, учениците от 4-б клас посетиха час по изобразително изкуство в 5-а клас с преподавател Емил Димитров. Темата, която децата наблюдаваха бе “Илюстрация по фантастично произведение” - живопис. Четвъртокласниците бяха захласнати от техниката алаприма и с удоволствие се включиха в рисуването.


НА ВНИМАНИЕТО НА:
Да направим училището
привлекателно!


Подобряване на качеството на образованието в средните училища чрез въвеждане на целодневна организация на учебния процес.


2019, Всички права запазени.Политика за защита на личните данни
Обмяна на добри практики в Четвърто основно училище “Иван Вазов”