Обмен на добри практики между ПГСС „Никола Пушкаров“ гр.Попово и ПГТХВТ „Алеко Константинов“ гр.Търговище РИО Търговище
НАВИГАЦИЯ
АКТУАЛНО
Обмен на добри практики между ПГСС „Никола Пушкаров“ гр.Попово и ПГТХВТ „Алеко Константинов“ гр.Търговище

         На 17.12.2019 година и на 13.02.2020 година се проведоха открити уроци по практика и теория на професията за обмен на добри практики за учители по професионална подготовка. Тези срещи  се извършват по Плана за дейността на Регионалния методически съвет към РУО-Търговище.
Първата среща се проведе на 17.12.2019 г. в ПГСС „Никола Пушкаров“ гр.Попово, където присъствахме на урок по практика готварство на тема „Френска кухня“. Учениците показаха своите умения за приготвяне на отделните ястия. Справиха се добре с поставените задачи от преподавателката, която ги раздели на групи за приготвяне на трите ястия. Материалната база на училището е много добра за провеждане на учебна практика и подготовката на учениците.
Втората среща се проведе на 13.02.2020 г. в ПГТХВТ „Алеко Константинов“ гр.Търговище, урок по теория на професията „Хотелиер“ на тема „Посрещане, регистрация и изпращане на гостите“. Урокът беше презентиран, като учениците бяха запознати с поставените им задачи за попълване и регистрация на български и чуждестранни граждани, начините на плащане на услугата и ползването на допълнителни услуги към пакета. Учениците се справиха с поставените им задачи, така че целите и задачите на урока бяха постигнати. След урока бе направено обсъждане на темата.
        По този начин се осъществи обмена на добри практики между двете училища, която ще продължи до края на учебната 2019/2020 г. Ще се проведат още по един урок по теория на професията в ПГСС „Никола Пушкаров“ гр.Попово и един по практика на професията в ПГТХВТ „Алеко Константинов“ гр.Търговище.
 
НА ВНИМАНИЕТО НА:
 


2020, Всички права запазени.Политика за защита на личните данни
Обмен на добри практики между ПГСС „Никола Пушкаров“ гр.Попово и ПГТХВТ „Алеко Константинов“ гр.Търговище