С П И С Ъ К на учениците от област Търговище, предложени за участие в областния кръг на олимпиадата по математическа лингвистика РИО Търговище
НАВИГАЦИЯ
АКТУАЛНО
С П И С Ъ К на учениците от област Търговище, предложени за участие в областния кръг на олимпиадата по математическа лингвистика

С П И С Ъ К
на учениците от област Търговище, предложени за участие в областния кръг на олимпиадата по математическа лингвистика

№    Трите имена                                   Клас
1    Диляра Руждиева Джевдетова    VII
2    Букет Невзатова Алиева                VIIИзготвил:
Маргарита Гаджовска,
ст.експерт по математика в РУО гр. Търговище
НА ВНИМАНИЕТО НА:
 


2020, Всички права запазени.Политика за защита на личните данни
С П И С Ъ К на учениците от област Търговище, предложени за участие в областния кръг на олимпиадата по математическа лингвистика