„Облачните технологии” – модерен поглед към интернет РИО Търговище
НАВИГАЦИЯ
АКТУАЛНО
„Облачните технологии” – модерен поглед към интернет

На 24 април група учители от Първо основно училище „Христо Ботев” - Търговище участваха в интензивен курс на тема „Приложението на облачните технологии”.
Облачните компютърни технологии се дължат на последното поколение промяна в ИТ технологиите. Новият модел получава названието си от идеята за облака като метафора на интернет – т.е, технологии и услуги, достъпни през интернет. Чрез регистрация в gmail.com се постига по-широк и бърз достъп до разнообразна информация и повече възможности за съхранението й. На учителите беше показано как да използват облак – технологиите при съставяне на тестове, анкетни карти, графици и др.
Участващите в курса преподаватели изразяват благодарност към обучителя Н. Колева от Шуменския университет за компетентно поднесената информация.

НА ВНИМАНИЕТО НА:
 


2020, Всички права запазени.Политика за защита на личните данни
„Облачните технологии” – модерен поглед към интернет