Нови Правила за информационна сигурност и инструктажи за ДЗИ РИО Търговище
НАВИГАЦИЯ
АКТУАЛНО
Нови Правила за информационна сигурност и инструктажи за ДЗИ

Във връзка с необходимостта от прилагане на превантивни мерки с цел предотвратяване на разпространението на COVID-19 при организирането и провеждането на държавните зрелостни изпити, са направени изменения в Заповед № РД 09 – 3197/27.12.2019 г. на министъра на образованието и науката за утвърждаване на ПИС и инструктажи:
 
 
НА ВНИМАНИЕТО НА:
 


2020, Всички права запазени.Политика за защита на личните данни
Нови Правила за информационна сигурност и инструктажи за ДЗИ