Нов проект за учениците от 4 клас в ОУ „Любен Каравелов“, гр. Попово РИО Търговище
НАВИГАЦИЯ
АКТУАЛНО
Нов проект за учениците от 4 клас в ОУ „Любен Каравелов“, гр. Попово

През месец ноември 2015година  учениците от ПИГ 4.а и 4.б клас започнаха работа по проектно - базирано обучение „Да правим добро“.
След представянето на проекта, учениците се включиха със свои идеи, които да осъществят чрез дейностите. Разделиха се на екипи и приеха правила, които да спазват в работата си. Партньори по проекта ще бъдат родителите на четвъртокласниците, класните им ръководители, училищния библиотекар и учителите на подготвителните групи от детските градини.
Доброто е заложено  у всеки човек и децата трябва да се приучат да го проявяват  в отношенията си с другите. Чрез този проект учениците от 4 клас ще осъзнаят, че могат да правят добро както за себе си и за своите родители, така и за околните.
Ще се положат основи към формиране на активна гражданска позиция. Ще продължи възпитаването на любов към родното училище.
 На патронния празник на училищетопоканиха своите учители и приятели от детските градини. Посрещнаха ги със знаменца за всеки малчуган.
След хоровото изпълнение на химна на ОУ „Любен Каравелов“,всички ученици и гости се хванаха на най – дългото  хоро.
Работата по проекта продължава.

Сн. Стефанова,  В. Пеева – ст. възпитатели
в ОУ „Любен Каравелов“, гр. Попово

НА ВНИМАНИЕТО НА:
 


2020, Всички права запазени.Политика за защита на личните данни
Нов проект за учениците от 4 клас в ОУ „Любен Каравелов“, гр. Попово