НЕФОРМАЛНОТО ОБРАЗОВАНИЕ - възможност за формиране на ключови компетенции и функционална грамотност у учениците РИО Търговище
НАВИГАЦИЯ
АКТУАЛНО
НЕФОРМАЛНОТО ОБРАЗОВАНИЕ - възможност за формиране на ключови компетенции и функционална грамотност у учениците

 ПГСС „Н. Пушкаров“ гр. Попово - виж тукНА ВНИМАНИЕТО НА:
 


2020, Всички права запазени.Политика за защита на личните данни
НЕФОРМАЛНОТО ОБРАЗОВАНИЕ - възможност за формиране на ключови компетенции и функционална грамотност у учениците