left-shadow
Наградиха педагогически специалисти с почетно отличие „Неофит Рилски” РИО Търговище

down-shadow
  РУО - Търговище
  РУО - Търговище
  РУО - Търговище
  РУО - Търговище

Наградиха педагогически специалисти с почетно отличие „Неофит Рилски”

         На 07.06.2019 г., на работно съвещание в актовата зала на I ОУ ,,Христо Ботев”, началникът на РУО – Търговище г-жа Елка Станчева и областният управител г-н Митко Стайков връчиха почетното отличие „Неофит Рилски” на учители и директори на образователни институции от областта за дългогодишната им цялостна високо професионална трудова дейност в системата на народната просвета и приноса им в развитието на образователното дело.
           Удостоените с наградата в област Търговище са:
  Виолета Вичева–Иванова – заместник-директор на ПГИИ „Джон Атанасов” – Търговище;
  Красимир Георгиев – ст. учител в ПТГ „Цар Симеон Велики” – Търговище;
  Ивалина Пенчева – ст. учител по изобразително изкуство в I ОУ „Христо Ботев” – Търговище;
 Румяна Шевалиева - Радославова – ст. учител по география и икономика в I СУ „Свети Седмочисленици” – Търговище;
  инж. Величка Хараланова – ст. учител по теоретично обучение в професионално направление „Машиностроене” в ПТГ „Цар Симеон Велики” – Търговище. 
          Ежегодните награди „Неофит Рилски“ се присъждат от Министерството на образованието и науката на изявени учители и директори на детски градини, училища и обслужващи звена в сферата на образованието. 

Галина Димитрова
ст. експерт по ОСО в РУО - Търговище
 

down-shadow
down-shadow

календар

 

  РУО - Търговище
  РУО - Търговище
  РУО - Търговище
  РУО - Търговище
  РУО - Търговище
down-shadow2
2021, Всички права запазени.Политика за защита на личните данни
Наградиха педагогически специалисти с почетно отличие „Неофит Рилски”
right-shadow