left-shadow
Награда от международен конкурс за ученик от ОУ „Л. Каравелов“, Попово РИО Търговище

down-shadow
  РУО - Търговище
  РУО - Търговище
  РУО - Търговище
  РУО - Търговище

Награда от международен конкурс за ученик от ОУ „Л. Каравелов“, Попово

   На 2 Септември 2013г. ASTRA CEE Sp. Zo. обяви конкурс „ ASTRA Talent 2013“, чиято цел бе да покани деца на възраст от 8 до 15 години, които чрез своите рисунки, скици или картини да изобразят „Как сателитите помагат на хората“ – прием на сателитна телевизия, телекомуникации, научни разработки, сателитни снимки, навигация и много други. Конкурсът се проведе на територията на България, Хърватия, Чехия, Унгария, Полша, Сърбия, Словакия, Словения и Румъния. Професионално международно жури излъчи 12-те най-добри произведения в конкурса. Радина Димитрова Пенчева, ученичка от IБ клас и  участник в ШИИ „Арт Попово“ с ръководител Искра Хаджииванова, бе нашият участник в конкурса. Нейната рисунка „Заедно“ се класира на шесто място и е единствената от българска страна сред отличените. За своето отлично представяне Ради бе наградена с  IPodNano 7, 16GB. За повече информация посетете : http://www.astratalent.eu/bg/nachalo/

Ани Иванова- старши учител в начален етап
ОУ „Л. Каравелов“, Попово

down-shadow
down-shadow

календар

 

  РУО - Търговище
  РУО - Търговище
  РУО - Търговище
  РУО - Търговище
  РУО - Търговище
down-shadow2
2021, Всички права запазени.Политика за защита на личните данни
Награда от международен конкурс за ученик от ОУ „Л. Каравелов“, Попово
right-shadow