Награда на ВТУ за ученик от ПГИЧЕ „Митрополит Андрей“ РИО Търговище
НАВИГАЦИЯ
АКТУАЛНО
Награда на ВТУ за ученик от ПГИЧЕ „Митрополит Андрей“

На проведения VІІІ математически конкурс на ВТУ „Св .Св. Кирил и Методий“ за ученици от ХІ и ХІІ клас, оценка Отличен 6,00 е получил ученикът Мирослав Йорданов. В гимназията пристигна писмо, в което от името на целия академичен състав на факултет „Математика и информатика“ ни поздравяват за постигнатия резултат.
Съгласно правилника на университета, резултатът от конкурса по математика дава възможност на Мирослав да се счита за приет студент в специалностите: информатика, компютърни науки, математика и информатика и приложна математика.
Успехът му е ценен, защото показва устойчиво развитие – миналата година, като ученик в ХІ клас, на същия турнир, той отново получи оценка 6,00 .
Деканът на факултета, доц. д-р Мирослав Гълъбов, изказа желание да посети училището и да връчи лично наградата в деня на изпращане на абитуриентите – 14 май 2015 година.

Атанас Цанев
Директор на гимназията
 

НА ВНИМАНИЕТО НА:
 


2020, Всички права запазени.Политика за защита на личните данни
Награда на ВТУ за ученик от ПГИЧЕ „Митрополит Андрей“