НАЦИОНАЛНО СЪСТЕЗАНИЕ РИО Търговище
НАВИГАЦИЯ
АКТУАЛНО
НАЦИОНАЛНО СЪСТЕЗАНИЕ "МЛАДИ ТАЛАНТИ В МОДАТА"

На 22.01.2018 г. в Професионална гимназия по техника и лека промишленост гр. Попово и на 02.02.2018 г. в Професионална гимназия по транспорт и лека промишленост гр. Омуртаг се проведоха училищните кръгове на Националното състезание „Млади таланти в модата”. 
Състезанието се състои в създаване на идеен проект на тема "България - част от пъстрия свят на Европа". След оспорвана надпревара и в двете училища комисиите определиха за участие в националния кръг на състезанието следните отбори:
От ПГТЛП гр. Попово:
Янка Димитрова - XI a
Емона Атанасова -XI a
Арзу Шакирова - X a.
 
Деница Денева - XI a
Евелина Костадинова - X a
Мелтем Мехмедова - VIIIa 
 
От ПГТЛП гр. Омуртаг:
Аше Ефраимова XII a
Небихан Мехмедова XII a
Джейлян Хайрединова XII a
 
Несиме Хюсеинова XIIа 
Гюлтен Хюсеинова XIIa
Неше Шабанова IX a
 
Невяна Захариева
Ст. експерт по ОСО
НА ВНИМАНИЕТО НА:
 


2020, Всички права запазени.Политика за защита на личните данни
НАЦИОНАЛНО СЪСТЕЗАНИЕ "МЛАДИ ТАЛАНТИ В МОДАТА"