НАЦИОНАЛНО СЪСТЕЗАНИЕ „НАЙ-ДОБЪР ТЕХНИК В МАШИНОСТРОЕНЕТО” – 2018 РИО Търговище
НАВИГАЦИЯ
АКТУАЛНО
НАЦИОНАЛНО СЪСТЕЗАНИЕ „НАЙ-ДОБЪР ТЕХНИК В МАШИНОСТРОЕНЕТО” – 2018

На 31.01.2018 г. в Професионална техническа гимназия „Цар Симеон Велики“ гр. Търговище и на 02.02.2018 г. в Професионална гимназия по транспорт и лека промишленост гр. Омуртаг се проведоха училищните кръгове на Националното състезание „Най-добър техник в машиностроенето”. Материалите за състезанието са подготвени от Национална комисия и получени от Министерството на образованието и науката. Учениците отговаряха на тест, състоящ се от 20 въпроса от различни учебни предмети и работиха над приложно-творческа задача.
Най-добри резултати постигнаха учениците: Ахмед Мустафов Ахмедов - XI б клас и Милен Пламенов Енчев – XI б клас от ПТГ, Денис Мехмедов - XII a и Мехмед Мехмедов - XI a  клас от ПГТЛП.
Според регламента на състезанието тези ученици ще участват в националния кръг.
Националното състезание „Най-добър техник в машиностроенето” ще се проведе в град Горна Оряховица на 09 и 10.03.2018 г. То има за цел  стимулиране развитието на научно-техническата мисъл в учениците и да популяризира машиностроителните професии сред тях.  

Невяна Захариева
Ст. експерт по ОСО


НА ВНИМАНИЕТО НА:
АНКЕТА


Да направим училището
привлекателно!


Подобряване на качеството на образованието в средните училища чрез въвеждане на целодневна организация на учебния процес.


2019, Всички права запазени.
НАЦИОНАЛНО СЪСТЕЗАНИЕ „НАЙ-ДОБЪР ТЕХНИК В МАШИНОСТРОЕНЕТО” – 2018