Национално състезание „Най-добър техник в машиностроенето” РИО Търговище
НАВИГАЦИЯ
АКТУАЛНО
Национално състезание „Най-добър техник в машиностроенето”

На 03.02.2017 г. в Професионална техническа гимназия „Цар Симеон Велики“ град Търговище и в Професионална гимназия по транспорт и лека промишленост гр. Омуртаг се проведе училищния кръг на Националното състезание „Най-добър техник в машиностроенето”. В надпреварата се включиха общо 18 ученици от XI и XII клас, обучаващи се в специалностите „Мехатроника“ и „Автотранспортна техника” 
Материалите за състезанието са подготвени от Национална комисия и получени от Министерството на образованието и науката. Учениците отговаряха на тест, състоящ се от 20 въпроса от различни учебни предмети и работиха над приложно-творческа задача.
Най-добри резултати постигнаха учениците: 
 
Сава  Димитров Савов  - XIIв клас, ПТГ - Търговище, 23 т.
Денис Сюлейманов Мехмедов – ХIа клас, ПГТЛП - Омуртаг, 18 т.
Бейсин Мустафов Хюсеинов - XIIа клас, ПГТЛП - Омуртаг, 16 т. 
Алкин Незиров Исмаилов – XIIв клас, ПТГ - Търговище, 13 т.

Според регламента на състезанието тези ученици ще представят областта в националния кръг на състезанието „Най-добър техник в машиностроенето”, който ще се проведе в град Горна Оряховица на 10-11.03.2017 г. То има за цел да стимулира развитието на научно-техническата мисъл на учениците и да популяризира машиностроителните професии сред тях.    
Пожелаваме на Сава, Денис, Бейсим и Алкин успех на националния кръг! 
 
НА ВНИМАНИЕТО НА:
 


2020, Всички права запазени.Политика за защита на личните данни
Национално състезание „Най-добър техник в машиностроенето”