Национални дни за учене през целия живот РИО Търговище
НАВИГАЦИЯ
АКТУАЛНО
Национални дни за учене през целия живот

     В изпълнение на Европейската програма и с цел популяризиране на ползите от ученето сред българската общественост ежегодно се организират Национални дни за учене през целия живот. През тази година те се проведоха в периода 3 – 5 октомври 2018 г. в гр. Пловдив. В програмата са включени различни събития като изложение на институциите за образование и обучение на възрастни, атрактивно представяне на придобитите умения от възрастни, обучаеми по различни професии, годишни награди за принос, национален форум за обсъждане на напредъка в сектора и формулиране на решения за подобряване на състоянието, информационен ден за популяризиране на Eлектронната платформа за учене на възрастни в Европа (EPALE) и др. 
    Стартът на националните дни за учене през целия живот бе даден от г–жа Таня Михайлова – заместник – министър на образованието и науката.
     Професионална гимназия по техника и лека промишленост бе единствената гимназия от област Търговище, включена в мероприятието. Колегите запознаха обществеността с постиженията на нашето училище и представиха част от изделията, изработени от ученици и обучаеми. Получихме поздравления от г-жа Валентина Дейкова – ръководител на проект „Националните координатори в изпълнение на Европейската програма за учене на възрастни“, г-жа Янка Такева – председател на СБУ, от представители на министерство на образованието и науката, гости и участници в мероприятието. 

Каролина Христова - Маркова
Директор на ПГТЛП - Попово
 

НА ВНИМАНИЕТО НА:
Да направим училището
привлекателно!


Подобряване на качеството на образованието в средните училища чрез въвеждане на целодневна организация на учебния процес.


2019, Всички права запазени.Политика за защита на личните данни
Национални дни за учене през целия живот