Национална образователно-информационна кампания „Яко е да си еко” РИО Търговище
НАВИГАЦИЯ
АКТУАЛНО
Национална образователно-информационна кампания „Яко е да си еко”

През 2016 година Главна дирекция „Оперативна програма „Околна среда” в Министерството на околната среда и водите стартира провеждане на национална образователно-информационна кампания „Яко е да си еко” за популяризиране на Оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г.”. Кампанията е съсредоточена върху две от приоритетните оси на програмата – „Отпадъци” и „Подобряване качеството на атмосферния въздух”, и е насочена към формиране на екологично съзнание в младите жители на страната като гаранция за устойчивост на предприеманите по оперативната програма мерки.
Част от кампанията е националната детска Зелена олимпиада, която се провежда успешно за четвърти път в България. Досега в нея са участвали над 15000 ученици. В онлайн платформата на конкурса за 2016 г. всяко дете може да премери сили в познанията си по екологични теми.
В Зелената олимпиада могат да участват ученици от 1. до 12. клас от цялата страна, като се регистрират и решат тестовете в сайта на олимпиадата http://zelenaolimpiada.bg. Регистрацията и решаването на теста ще бъдат възможни до 10.05.2016 г. Резултатите ще бъдат обявени на сайта на Зелената олимпиада на 20.05.2016 г.
На финала ще бъдат наградени 18 участници – по трима от всеки регион на планиране: Северозападен, Северен централен, Североизточен, Югозападен, Южен централен и Югоизточен.  Във всеки един от районите, в града, в който децата са се представили най-добре, ще гостува спектакълът „Яко е да си еко” с екопосланиците Димитър Рачков и Васил Василев-Зуека, които ще представят по атрактивен начин пред младите „зелената тема”.
 

НА ВНИМАНИЕТО НА:
 


2020, Всички права запазени.Политика за защита на личните данни
Национална образователно-информационна кампания „Яко е да си еко”