Национална научно-практическа конференция в областта на образователната интеграция РИО Търговище
НАВИГАЦИЯ
АКТУАЛНО
Национална научно-практическа конференция в областта на образователната интеграция

От 9 до 11.11.2016г. в х-л „Свети Спас”, гр.Велинград се проведе Национална научно-практическа конференция за добри практики в областта на образователната интеграция на деца и ученици от етническите малцинства. Събитието беше организирано от МОН, СБУ и Фондация „Фридрих Еберт”. Участниците в конференцията бяха подбрани чрез конкурс с основни акценти: пълноценна социализация, равен достъп до качествено образование, интеркултурно образование, съхраняване на културната идентичност, работа с родителската общност. От 250 кандидатстващи практики за участие бяха  номинирани 45 от жури в състав: проф. Пламен Макариев, проф. Янка Тоцева, доц. Лиляна Стракова и д-р Йосиф Нунев.
Три от номинираните практики, представени на конференцията, бяха на учители от Търговищка област: колектив от ОУ „Г.С.Раковски”, с. Голямо ново, представен на конференцията от старши начален учител Иванка Иванова, с добрата практика „Иновативен театър”; старши учител по БЕЛ Кина Атанасова от СУ „Св.Св.Кирил и Методий” – Антоново представи добрата практика „Клуб „Млад етнолог” – като форма за съхраняване на културната идентичност”; директорът на ДГ „Снежанка”, гр. Търговище – Даниела Райкова представи работата по проект „Дъга от детски светове” (студия по интереси – творчески работилници за културна идентичност).        Откриване на конференцията и въведение в темата направи д-р ик.н. Янка Такева, председател на Синдиката на българските учители. Участниците бяха поздравени и от представител на Фондация „Фридрих Еберт” и кмета на община Велинград – д-р Костадин Коев.   

Витан Витов                                   
Ст. експерт по НО
НА ВНИМАНИЕТО НА:
 


2020, Всички права запазени.Политика за защита на личните данни
Национална научно-практическа конференция в областта на образователната интеграция