Национален портал за кариерно ориентиране на учениците РИО Търговище
НАВИГАЦИЯ
АКТУАЛНО
Национален портал за кариерно ориентиране на учениците

Център за кариерно ориентиране гр. Търговище, изказва своята благодарност към училищата, които проявиха интерес  за тестването на Националния портал за кариерно ориентиране - ТУК
Всички желаещи ученици могат да посетят ЦКО за информация, касаеща избора на училище/ университет,  индивидуална консултация, регистрация, попълване и интерпретация на текстове.

Екип ЦКО гр. Търговище
НА ВНИМАНИЕТО НА:
 


2020, Всички права запазени.Политика за защита на личните данни
Национален портал за кариерно ориентиране на учениците