Национален календар за изяви по интереси на децата и учениците за учебната 2017/2018 година РИО Търговище
НАВИГАЦИЯ
АКТУАЛНО
Национален календар за изяви по интереси на децата и учениците за учебната 2017/2018 година

Национален календар за изяви по интереси на децата и учениците за учебната 2017/2018 година
НА ВНИМАНИЕТО НА:
Да направим училището
привлекателно!


Подобряване на качеството на образованието в средните училища чрез въвеждане на целодневна организация на учебния процес.


2020, Всички права запазени.Политика за защита на личните данни
Национален календар за изяви по интереси на децата и учениците за учебната 2017/2018 година