Начини на организация на електронното обучение в образователните институции в област Търговище РИО Търговище
НАВИГАЦИЯ
АКТУАЛНО
Начини на организация на електронното обучение в образователните институции в област Търговище

 

№ по ред  Населено място Образователна институция Начин на организация на електронното обучение
    ОБЩИНА ТЪРГОВИЩЕ  
1 гр. Търговище ПГИИ "Джон Атанасов" групи във Facebook; електронния дневник на Школо
2 гр. Търговище ПТГ "Цар Симеон Велики" електронната платформа Google G Suite за образованието; групи във Facebook
3 гр. Търговище ПГ по електротехника и строителство групи във Facebook
4 гр. Търговище ПГТХВТ "Алеко Константинов" електронния дневник на Школо
5 гр. Търговище ПГ по земеделие групи във Facebook; електронния дневник на Школо
7 гр. Търговище І СУ "Свети Седмочисленици" електронната платформа Moodle; начален етап - чрез групи с родители във Facebook
8 гр. Търговище II СУ  "Професор Никола Маринов"  електронния дневник на Школо
6 гр. Търговище Специално училище за ученици с увреден слух "Свети Иван Рилски" групи с родители във Facebook
9 гр. Търговище Спортно училище "Никола Симов" групи с родители във Facebook
10 гр. Търговище I ОУ "Христо Ботев" електронния дневник на Школо
11 гр. Търговище ІІ ОУ "Никола Йонков Вапцаров" групи с родители във Facebook
12 гр. Търговище III ОУ "П. Р. Славейков" електронния дневник на Школо
13 гр. Търговище ІV ОУ "Иван Вазов" групи с родители във Facebook; електронния дневник на Школо
14 с. Вардун  ОУ "Христо Ботев" групи с родители във Facebook
15 с. Голямо ново ОУ "Г. С. Раковски" групи с родители във Facebook
16 с.Драгановец ОУ "Св. Св. Кирил и Методий" групи с родители във Facebook
17 с. Дралфа ОУ "Св. Св. Кирил и Методий" групи с родители във Facebook; електронния дневник на Школо
18 с. Лиляк ОУ "Христо Ботев"  групи с родители във Facebook; електронния дневник на Школо
19 с. Макариополско Обединено училище "Христо Ботев"  групи с родители във Facebook; електронния дневник на Школо
20 с. Надарево ОУ "Паисий Хилендарски" групи с родители във Facebook; електронния дневник на Школо
21 с. Подгорица ОУ "Отец Паисий" групи с родители във Facebook; електронния дневник на Школо
    ОБЩИНА ПОПОВО  
1 гр. Попово ПГТЛП групи във Facebook; електронния дневник на Школо
2 гр. Попово ПГСС "Никола Пушкаров" електронния дневник на Школо; Office 365
3 гр. Попово Профилирана гимназия "Христо Ботев" електронния дневник на Школо
4 гр. Попово ОУ"Н.Й.Вапцаров" групи с родители във Facebook
5 гр. Попово ОУ"Св.Климент Охридски" групи с родители във Facebook
6 гр. Попово ОУ "Любен Каравелов" електронния дневник на Школо
7 с. Водица ОУ "Отец Паисий" групи с родители във Facebook
8 с. Зараево ОУ "Св.Св. Кирил и Методий"  електронния дневник на Школо
9 с. Ломци ОУ "Христо Ботев" групи с родители във Facebook
10 с. Садина ОУ "Христо Ботев" групи с родители във Facebook
11 с. Светлен ОУ "Антон Страшимиров" електронната платформа Learn Cube
12 с. Славяново ОУ "Васил Левски" електронния дневник на Школо
    ОБЩИНА ОПАКА  
1 гр.Опака Средно училище"Васил Левски" групи с родители във Facebook
2 с. Голямо Градище ОУ "Алеко Константинов" Google Classroom; приложението Whatsapp
3 с. Крепча  ОУ "Васил Левски" с. Крепча групи с родители във Facebook
    ОБЩИНА АНТОНОВО  
1 гр. Антоново СУ "Св.Св.Кирил и Методий" групи с родители във Facebook; електронния дневник на Школо
2 с. Стеврек ОУ "Никола Йонков Вапцаров" Електронен дневник
3 с.Трескавец ОУ "Никола Йонков Вапцаров" групи с родители във Facebook; електронния дневник на Школо
4 с. Изворово НУ "Д-р Петър Берон" електронния дневник на Школо
    ОБЩИНА ОМУРТАГ  
1 гр. Омуртаг I НУ "Христо Смирненски" групи с родители във Facebook
2 гр. Омуртаг II НУ "Васил Левски" групи с родители във Facebook
3 гр. Омуртаг ПГТЛП електронния дневник на Школо
4 гр. Омуртаг Профилирана гимназия "Симеон Велчев" Google Classroom; Office 365; групи във Facebook
5 гр. Омуртаг ОУ "Акад. Даки Йорданов" електронния дневник на Школо
6 с. Беломорци ОУ "Георги Бенковски" групи с родители във Facebook
7 с. Врани кон ОУ "Никола Йонков Вапцаров" електронния дневник на Школо
8 с. Зелена морава ОУ "Христо Ботев" електронния дневник на Школо
9 с. Камбурово ОУ "Христо Ботев" групи с родители във Facebook; електронния дневник на Школо
10 с. Плъстина ОУ "Д-р Петър Берон" групи с родители във Facebook
НА ВНИМАНИЕТО НА:
 


2020, Всички права запазени.Политика за защита на личните данни
Начини на организация на електронното обучение в образователните институции в област Търговище