Началникът на РУО – Търговище награди учители и директори, номинирани в националния конкурс „Иноватори в образованието“ РИО Търговище
НАВИГАЦИЯ
АКТУАЛНО
Началникът на РУО – Търговище награди учители и директори, номинирани в националния конкурс „Иноватори в образованието“

     Днес, 30.01.2020 г., в заседателната зала на РУО – Търговище се проведе награждаването на номинираните учители, училищни екипи и директори от област Търговище, които са класирани за участие в  националния кръг на Първия национален конкурс „Иноватори в образованието“. Той се организира от Министерството на образованието и науката. Общо трима учители, един директор и два екипа бяха отличени с грамоти от началника на РУО – Търговище г-жа Елка Станчева. 
     „На мен ми е изключително приятно да връча грамоти на участниците от нашата област, които са класирани за участие в националния кръг. Искам да поздравя и директорите на училищата, защото от тях също зависи мотивацията на учителите и постигането на резултати в учебния процес“, заяви г-жа Станчева и поздрави номинираните. 
     Съгласно регламента номинациите са в три категории. Радалия Касърова - ст. учител по математика и информационни технологии в ОУ „Антон Страшимиров” с. Светлен и Галина Стоянова - гл. учител по БЕЛ в ПГТЛП – Омуртаг, са номинирани в категория „учители и учителски екипи, които са вдъхновили за постижения учениците в учебната работа, включително чрез промяна на училищната среда“. Във втората категория „учители и учителски екипи, които чрез дейности в извънучебно време и в целодневната организация на учебния ден са създали у учениците знания, умения и нагласи, с които са ги направили по-удовлетворени и по-успешни“ са номинирани Емил Паралюзов - ст. учител по изобразително изкуство в Четвърто ОУ „Иван Вазов” гр. Търговище и Методическо обединение на началните учители във Второ СУ „Проф. Н. Маринов” гр. Търговище. В третата категория „директори и управленски училищни екипи, които чрез организацията в училищата и управлението са създали условия за промяна в училищния живот и нагласите на учениците за постижения“ номинираните са Татяна Петрова – директор на Второ НУ „Васил Левски” гр. Омуртаг и Севдалина Зафирова - директор на Първо СУ „Св. Седмочисленици” гр. Търговище и заместник-директорите Дарина Русинова, Иван Иванов и Петранка Ангелова. 
     Предстои национална комисия, определена от министъра на образованието и науката, да оцени и класира номинираните от областните комисии участници. 
     Наградите в конкурса са включване на отличените участници в Национален клуб на иноваторите в образованието, който има право да провежда майсторски класове с осигуряване на обучители, да организира форуми за обмяна на опит в цялата страна и международен обмен, участие в европейски или световни образователни форуми, публикуване и популяризиране на отличените иновации в „Годишник на иноваторите в образованието“ и отличие за училището, излъчило най-високо оценените учители, учителски екипи, директори управленски училищни екипи.
     Целта на конкурса е да стимулира учителите, учителските екипи, директорите и управленските училищни екипи, за които работата е мисия и създават култура за иновации, реализират идеи и са лидери на промяната, да получат признание, подкрепа и възможност да популяризират опита си.
 
Галина Димитрова
ст. експерт по ОСО в РУО - Търговище
НА ВНИМАНИЕТО НА:
 


2020, Всички права запазени.Политика за защита на личните данни
Началникът на РУО – Търговище награди учители и директори, номинирани в националния конкурс „Иноватори в образованието“