На 28.01.2016 г. в ОУ РИО Търговище
НАВИГАЦИЯ
АКТУАЛНО
На 28.01.2016 г. в ОУ "Г. С. Раковски", с. Голямо ново се проведе урок практикум по български език и литература на тема "Лексикална съчетаемост на думите" с учениците от VII клас

На 28.01.2016 г. в ОУ "Г. С. Раковски", с. Голямо ново се проведе урок практикум по български език и литература на тема "Лексикална съчетаемост на думите" с учениците от VII клас, на който присъстваха учители от прогимназиален етап и старши експерта по БЕЛ. Всички гости бяха впечатлени от изградената стимулираща образователна среда и високата мотивация за учебен труд на учениците. В урока бяха демонстрирани разнообразни, оригинални техники за обогатяване на лексикалната култура на учениците и изграждане на умения за извличане и систематизиране на информация от различни типове текстове с практическо приложение в съвременния живот. В резултат от натрупания опит и творческо експериментиране с помощта на различни изкуства и интерактивни методи, госпожа Славка Георгиева е създала и прилага своя, работеща система за изграждане на ключови комуникативни компетентности при учениците – роми. При обсъждането на урока учителката сподели ценни моменти от своята практика и изрази готовност да подпомага работата на младши учителите, които преподават български език и литература на ученици- билингви.НА ВНИМАНИЕТО НА:
 


2020, Всички права запазени.Политика за защита на личните данни
На 28.01.2016 г. в ОУ "Г. С. Раковски", с. Голямо ново се проведе урок практикум по български език и литература на тема "Лексикална съчетаемост на думите" с учениците от VII клас