Музикално състезание „Ключът на музиката” РИО Търговище
НАВИГАЦИЯ
АКТУАЛНО
Музикално състезание „Ключът на музиката”

КЛАСИРАНИТЕ ЗА НАЦИОНАЛЕН КРЪГ УЧЕНИЦИ ОТ  ІV КЛАС

Михаела Михайлова Маринова  ОУ "Любен Каравелов" гр. Попово
Йоана Тихомирова Пенчева ОУ "Любен Каравелов" гр. Попово
Венета Велимирова Дончева ОУ "Любен Каравелов" гр. Попово


КЛАСИРАНИТЕ ЗА НАЦИОНАЛЕН КРЪГ УЧЕНИЦИ ОТ  V КЛАС

Айджан Илмазова Айдънова СОУ "Васил Левски" гр. Опака
Айча Тунчерова Федаилова СОУ "Васил Левски" гр. Опака
Сияна Калоянова Георгиева ОУ "Н. Й. Вапцаров" гр. Попово

КЛАСИРАНИТЕ ЗА НАЦИОНАЛЕН КРЪГ УЧЕНИЦИ ОТ  VІ КЛАС

Анелия Диянова Енчева СОУ "Васил Левски" гр.Опака
Арзу Ремзиева Руждиева СОУ "Васил Левски" гр. Опака
Нуран Нуриев Шабанов СОУ "Васил Левски" гр.Опака

НА ВНИМАНИЕТО НА:
 


2020, Всички права запазени.Политика за защита на личните данни
Музикално състезание „Ключът на музиката”