“Моята мечта”- конкурс за деца със СОП РИО Търговище
НАВИГАЦИЯ
АКТУАЛНО
“Моята мечта”- конкурс за деца със СОП

Учениците от Четвърто основно училище “Иван Вазов” със специални образователни потребности се включиха в регионалната изложба “Моята мечта".Тя е организирана от Основно училище “Свети Климент Охридски’ гр. Попово.
Под ръководството на преподавателя по изобразително изкуство Емил Димитров и с помощта на ресурсните учители, учениците  със СОП от училището претвориха в рисунки своите мечти. Рисунките  ще бъдат изложени в читалище “Св. Св Кирил и Методий”гр. Попово, а целта на изложбата е :
Да се популяризира ролята на съвременното училище за подкрепа на процеса на осъзнаване и приемане на индивидуалността на всеки ученик. Да покаже възможностите за развитие на учениците със специални образователни потребности. Да  популяризира приобщаването като процес.

НА ВНИМАНИЕТО НА:
 


2020, Всички права запазени.Политика за защита на личните данни
“Моята мечта”- конкурс за деца със СОП