„Моята иновативна практика” РИО Търговище
НАВИГАЦИЯ
АКТУАЛНО
„Моята иновативна практика”

На 8 и 9 юли 2015 г. в Санаторно-оздравителен комплекс «Камчия» се проведе Втория конкурс „Моята иновативна практика” с 32 учители от ОУ ”Л.Каравелов” гр. Попово. В работата участваха и г-жа Даринка Георгиева – началник отдел „ИОМД” РИО Търговище и г-жа Галина Петрова – директор на ЧСОУ „Юрий Гагарин”. Бяха представени и дискутирани постиженията, проблемите и предизвикателствата, които стоят днес пред учителската колегия в ОУ ”Л.Каравелов” гр. Попово. Презентирани бяха 12 иновативни практики, илюстриращи новата конфигурация между учител и ученик, интересни моменти от разчупване на урочната и извънкласната работа, успешното взаимодеиствие с родителите и интеграцията с други институции. Комисия в състав Даринка Георгиева – началник отдел „ИОМД” РИО Търговище, Галина Петрова – директор на ЧСОУ „Юрий Гагарин” и Марина Димитрова – директор на ОУ „Любен Каравелов” Попово оценява разработките (по критерии Съответствие с целите на конкурса; Оригиналност на идеята (иновативност, интерактивност, творчество, яснота на посланието, атрактивност и цялостно въздействие); Образователна стойност; Приложимост и устойчивост; Степен на завършеност; Стил на изложение (графично оформление, езикова грамотност).
Отличени бяха разработки в две направления. В „Моята иновативна практика” - I място за „Интерактивни карти по география и икономика 5-8 клас” автор - екип Пламен Стефанов – РКК и Богданка Неделчева ст. учител по ГИ ; II място "Обърнатата класна стая - един добър педагогически модел в обучението по извънкласно четене" автор ст. учител в НЕ Ани Иванова и „Дигитален оптимизъм” автор гл. учител в НЕ Диляна Димова; III място - „Дидактическите възможности на облачните технологии в обучението по история и цивилизация” автор гл. учител по история и цивилизация Елка Кръстева. В „Моята добра практика” отличени бяха I място „Идеи, труд и емоции в необятния свят на книгите /дейности с комуникативна насоченост на английски език/” автор ст. учител по английски език Йоанна Ангелова, II място „Използване на интернет – ресурси за интерактивно обучение по математика и физика и астрономия” автор ст. учител по математика Росица Иванова и III място „Пътят към успеха – екипност, иновативност и съвременни технологии” автор-екип В.Колева ПДУД и старши учителите по БЕЛ Е.Николова и Р.Стоянова.
Участниците определиха участието си в конкурса като мотивиращ ги към стремеж за самоусъвършенствуване и професионална изява. А според членовете на журито той е показател както за изпреварваща и изследователска работа, за развитието на професионалните нагласи и ценности на учителите, така и за качественото и ефективно обучение в ОУ ”Л.Каравелов” гр. Попово.

Елка Кръстева
Главен учител по история и цивилизация

НА ВНИМАНИЕТО НА:
 


2020, Всички права запазени.Политика за защита на личните данни
„Моята иновативна практика”