Мониторинг в ПГЗ гр. Търговище РИО Търговище
НАВИГАЦИЯ
АКТУАЛНО
Мониторинг в ПГЗ гр. Търговище

Започна мониторингът на РУО-Търговище върху провеждането на ученическите практики в училищата, които участват в проект BG05M2OP001-2.006 „Ученически практики – фаза 1“, финансиран по ОПНОИР 2014-2020. Седем са училищата, които се включиха в проекта с общо 141 ученици.
Повече ВИЖТЕ ТУК


НА ВНИМАНИЕТО НА:
Да направим училището
привлекателно!


Подобряване на качеството на образованието в средните училища чрез въвеждане на целодневна организация на учебния процес.


2019, Всички права запазени.
Мониторинг в ПГЗ гр. Търговище