Мониторинг в ПГЗ гр. Търговище РИО Търговище
НАВИГАЦИЯ
АКТУАЛНО
Мониторинг в ПГЗ гр. Търговище

Започна мониторингът на РУО-Търговище върху провеждането на ученическите практики в училищата, които участват в проект BG05M2OP001-2.006 „Ученически практики – фаза 1“, финансиран по ОПНОИР 2014-2020. Седем са училищата, които се включиха в проекта с общо 141 ученици.
Повече ВИЖТЕ ТУКНА ВНИМАНИЕТО НА:
 


2020, Всички права запазени.Политика за защита на личните данни
Мониторинг в ПГЗ гр. Търговище