Мониторинг в ПГТЛП гр. Попово РИО Търговище
НАВИГАЦИЯ
АКТУАЛНО
Мониторинг в ПГТЛП гр. Попово

Започна мониторингът на РУО-Търговище върху провеждането на ученическите практики в училищата, които участват в проект BG05M2OP001-2.006 „Ученически практики – фаза 1“, финансиран по ОПНОИР 2014-2020. Професионална гимназия по техника и лека промишленост гр. Попово участва с 20 ученици в проекта.
НА ВНИМАНИЕТО НА:
 


2020, Всички права запазени.Политика за защита на личните данни
Мониторинг в ПГТЛП гр. Попово