Мониторинг в ПГТЛП гр. Омуртаг РИО Търговище
НАВИГАЦИЯ
АКТУАЛНО




Мониторинг в ПГТЛП гр. Омуртаг

Тече мониторингът на РУО-Търговище върху провеждането на ученическите практики в училищата, които участват в проект BG05M2OP001-2.006 „Ученически практики – фаза 1“, финансиран по ОПНОИР 2014-2020. Професионална гимназия по транспорт и лека промишленост гр. Омуртагучаства с 26 ученици в проекта.



НА ВНИМАНИЕТО НА:




АНКЕТА


Да направим училището
привлекателно!


Подобряване на качеството на образованието в средните училища чрез въвеждане на целодневна организация на учебния процес.






2019, Всички права запазени.
Мониторинг в ПГТЛП гр. Омуртаг