Мониторинг в ПГСС гр. Попово РИО Търговище
НАВИГАЦИЯ
АКТУАЛНО
Мониторинг в ПГСС гр. Попово

Професионална гимназия по селско стопанство „Никола Пушкаров“ гр. Попово участва с 20 ученици в проект BG05M2OP001-2.006 „Ученически практики – фаза 1“. На 13.06.2018 г. е наблюдавана дейност: Провеждане на ученическа практика във фирма ЕТ „Радослав Икодиев“ гр. Попово.

Повече ВИЖТЕ ТУКНА ВНИМАНИЕТО НА:
 


2020, Всички права запазени.Политика за защита на личните данни
Мониторинг в ПГСС гр. Попово