Мониторинг в ПГИИ РИО Търговище
НАВИГАЦИЯ
АКТУАЛНО
Мониторинг в ПГИИ "Джон Атанасов" гр. Търговище

     Професионална гимназия по икономическа информатика „Джон Атанасов“ гр. Търговище участва с 20 ученици в проект BG05M2OP001-2.006 „Ученически практики – фаза 1“. На 28.06.2018 г. е наблюдавана дейност: Провеждане на ученическа практика в Търговско промишлена палата гр. Търговище.

Повече информация вижте ТУКНА ВНИМАНИЕТО НА:
АНКЕТА


Да направим училището
привлекателно!


Подобряване на качеството на образованието в средните училища чрез въвеждане на целодневна организация на учебния процес.


2019, Всички права запазени.
Мониторинг в ПГИИ "Джон Атанасов" гр. Търговище