Мониторинг в ПГИИ РИО Търговище
НАВИГАЦИЯ
АКТУАЛНО
Мониторинг в ПГИИ "Джон Атанасов" гр. Търговище

     Професионална гимназия по икономическа информатика „Джон Атанасов“ гр. Търговище участва с 20 ученици в проект BG05M2OP001-2.006 „Ученически практики – фаза 1“. На 28.06.2018 г. е наблюдавана дейност: Провеждане на ученическа практика в Търговско промишлена палата гр. Търговище.

Повече информация вижте ТУКНА ВНИМАНИЕТО НА:
 


2020, Всички права запазени.Политика за защита на личните данни
Мониторинг в ПГИИ "Джон Атанасов" гр. Търговище