Мониторинг в ПГТХВТ гр. Търговище РИО Търговище
НАВИГАЦИЯ
АКТУАЛНО
Мониторинг в ПГТХВТ гр. Търговище

Тече мониторингът на РУО-Търговище върху провеждането на ученическите практики в училищата, които участват в проект BG05M2OP001-2.006 „Ученически практики – фаза 1“, финансиран по ОПНОИР 2014-2020.
На 12.06.2018 г. е наблюдавана дейност: Провеждане на ученическа практика във фирма „Григорови” ООД гр. Търговище. 
НА ВНИМАНИЕТО НА:
 


2020, Всички права запазени.Политика за защита на личните данни
Мониторинг в ПГТХВТ гр. Търговище