МОБИЛНА ЛАБОРАТОРИЯ ПО ХИМИЯ РИО Търговище
НАВИГАЦИЯ
АКТУАЛНО
МОБИЛНА ЛАБОРАТОРИЯ ПО ХИМИЯ

 
в І СОУ  „Свети Седмочисленици”,
гр. Търговище

Студенти по химия от Софийски университет „Климент Охридски” гостуваха в І СОУ„Свети Седмочисленици”, гр. Търговище с мобилна химическа лаборатория на 26 юни 2014 г., заедно с доц. Лъчезар Христов. Пред учениците от ІХ и Х класове беше направена демонстрация на   интересни химични опити, в които бяха поканени да участват.    
Учениците смесваха „вода” и я превръщаха в разноцветни разтвори, палиха огън без кибрит, получаваха цветни комплекси на медта, изследваха извлек от зеле, охлаждаха се и се загряваха с ендо и екзотермични процеси, доказваха кислород и въглероден диоксид, получени чрез окислителни процеси, запознаха се с приложението на познати вещества в медицината и в бита на човека, и чрез още много забавни опити разкриха уникалността на „магичната” наука Химия.
 

НА ВНИМАНИЕТО НА:
 


2020, Всички права запазени.Политика за защита на личните данни
МОБИЛНА ЛАБОРАТОРИЯ ПО ХИМИЯ