Мисията е възможна! РИО Търговище
НАВИГАЦИЯ
АКТУАЛНО
Мисията е възможна!

На 27.07.2015 г. в ОУ „Г. С. Раковски" стартира училищният проект "МИСИЯ - ЗАЕДНО". Той се реализира в рамките на Националната инициатива "Заедно сме по-добри в ... училище", инициирана от Център за междуетнически диалог и толерантност "Амалипе" - Велико Търново и подкрепена лично от Вицепрезидента на Република България г-жа Маргарита Попова.
В разгара на лятото в училището се събраха партньори, съмишленици, приятели ... На каузата посветиха част от времето си представители на: РИО - Търговище (г-жа Дарина Димитрова - началник), Община Търговище (г-жа Станянка Петкова - Дирекция "Образование"), Център за младежки дейности и инициативи (г-жа Даниела Марчева - директор), Обединен детски комплекс (г-жа Орфета Хараланова - хореограф), Клуб НСО (г-жа Дияна Якимова - педагогически консултан), Център за кариерно ориентиране (г-жа Ивалина Върбанова - ръководител на центъра и г-жа Димана Петрова - кариерен консултант), Отдел "Закрила на детето" (г-жа Маргарита Георгиева - социален работник), Регионална библиотека (г-жа Росица Куцарова - директор и Eлена Боянова – библиотекар), Ригионален исторически музей (г-жа Магдалена Жечева - директор и г-н Николай Ставрев - уредник "Научен отдел"), Асоциация "Ная" (г-жа Живка Терзиева - психолог), Ресурсен център (г-н Бисер Борисов - ресурсен учител), Български младежки червен кръст (г-жа Диана Ненова и група младежи-доброволци), възпитаници на Клуб "Батик" (Младежки дом), ПГХВПТ- Търговище (г-н Владимиров - зам. директор), Районно полицейско управление (г-жа Илияна Власова - полицейски инспектор и г-н Цветан Георгиев - мл. полицейски инспектор), Издателство "Просвета" (г-н Димитър Алексиев - регионален представител), Национална мрежа за децата (г-н Атанас Енчев - регионален координатор), Център за междуетнически диалог и толерантност "Амалипе"- Велико Търново (г-н Деян Колев - председател, г-жа Теодора Крумова - зам. председател, г-жа Нели Николова - регионален координатор), г-н Валери Ангелов - представител на студентите - доброволци от Великотърновския университет, г-жа Нюлефер Хаджиибрямугллу - кмет на селото, г-жа Христина Михайлова - читалищен секретар в селото, г-жа Валентина Цонева - директор на ЦДГ- филиал.
Освен гостите в училището дойде и цялата местна общност - училищният екип, родители, ученици... Толкова много и различни хор ! Различията винаги обединяват, когато целта е обща! Всички бяха приели идеята да положат доброволен труд в полза на училището, в полза на децата на с. Голямо ново.
А резултатите от съвместната работа бяха: боядисана училищна ограда, подновени пейки, поставени къщички за птици, подготовка на терен за еко зона, окосени тревни площи, подготовка за ремонт на стая, в която ще заседават Ученическият парламент и Клуба на родителите, почистване и подреждане на училищната библиотека и училищния музей - под ръководството на съответните специалисти.
След приключването на предвидените трудови дейности, гостите и представители на общността бяха поканени на разговор и чаша кафе в учителската стая. Накратко бяха представени контактите на училището с всеки от партньорите през последните десетина години - ползотворни, трайни, прераснали в приятелство...И, разбира се, бяха набелязани бъдещи общи дейности... Толкова много позитивизъм и добра енергия, че няма как сърцата да не останат отворени!
Децата получиха изненади от издателство "Просвета", Младежки дом - Търговище и кмета на селото. С подаръци си тръгнаха и гостите - УЧЕБНИК ПО ДОБРОТА.
На раздяла мнението беше едно: МИСИЯТА Е ВЪЗМОЖНА, ... АКО СМЕ ЗАЕДНО!

Славка Георгиева
старши учител по БЕЛ

НА ВНИМАНИЕТО НА:
 


2020, Всички права запазени.Политика за защита на личните данни
Мисията е възможна!