Месец на срещи на учениците с представители на бизнеса в ПГЕС, гр.Търговище РИО Търговище
НАВИГАЦИЯ
АКТУАЛНО
Месец на срещи на учениците с представители на бизнеса в ПГЕС, гр.Търговище

           На 30.01.2020 г. представители на строителния бранш влязоха  в класните стаи на Професионална гимназия по електротехника и строителство, гр. Търговище и дадоха началото на месеца на срещи на учениците с представители на бизнеса. 
           Първи гост на срещата с учениците от VIII и XII клас бяха „Геодизайн СМ” ООД, предлагащи услуги в геодезията, кадастъра и проектирането. Гости бяха инж. Сейхан Мустафов и техник Метин Мустафов.
Осмокласниците, които тепърва навлизат в същността на професиите „Строител” и „Електромонтьор” и дванадесетокласниците, които са на изхода на средното си образование и бъдещи геодезисти и електротехници,  заедно с техните гости дискутираха тенденциите, проблемите и перспективите в областта на геодезията и строителството, за  знанията, придобити по време на средното образование.
           
           На 13.02.2020 г. срещите ни продължиха с фирма „Ел услуги Търговище” ЕООД с управител Емрах Мемишев, бивш възпитаник на ПГЕС гр. Търговище, завършил преди 6 години специалност „Електрически машини и апарати“.
Учениците от 8 и 12 клас дискутираха проблема с липсата на електротехници и електромонтьори в областта. Също така и необходимите качества и знания, които трябва да притежават за да се реализират добре по избраната професия. 
Учениците от 12 клас специалност „Електроенергетика”, професия „Електротехник”  получиха възможност да станат част от екипа на фирма „Ел услуги Търговище” ЕООД, след като успешно придобият средно образование и СПК по професията си. След срещата на учениците с Емрах Мемишев се проведе и среща на преподавателите по предметите от професионално направление Електротехника и енергетика. На сбирката присъства и г-н Тодор Пенчев, дългогодишен преподавател в ПГЕС. Обсъди се проблема на бранша, а именно липсата на кадри.
           
           На 18.02.2020 г. срещите ни с представители на бизнеса продължиха с „ЕМУ” АД гр. Търговище с основен предмет на дейност - проучвателни, проектни и консултантски работи, строителство на кабелни линии, уредби и въздушни линии до 750kV.  Наш гост бе д-р инж. Борислав Димитров, експерт, здраве и безопасност при работа и дългогодишния преподавател по електротехника в ПГЕС г-н Тодор Пенчев. 
Дискусията наблегна и на връзката между образование и професионална реализация, и по-специално прехода на младите хора към пазара на труда. Представителите на бизнеса представиха възможностите за кариерно развитие, които предлагат на техните работници, а именно добро заплащане, осигуряване на работно облекло и т.н.
 
НА ВНИМАНИЕТО НА:
 


2020, Всички права запазени.Политика за защита на личните данни
Месец на срещи на учениците с представители на бизнеса в ПГЕС, гр.Търговище